Website
Let op! Sommige vacatures zijn mogelijk niet meer zichtbaar.

Bedrijfsinformatie

Siemens is wereldwijd marktleider in offshore windenergie en met onze innovaties willen we het verschil maken voor windenergieprojecten over de hele wereld. Voor een bedrijf als Siemens zorgen constante veranderingen voor nieuwe uitdagingen en kansen.

Het Gemini offshore windpark wordt één van de grootste windparken ter wereld. Het wordt gebouwd in het Nederlandse deel van de Noordzee en zal bestaan uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit 75 windturbines en ligt ten noorden van Ameland. Het tweede deel bestaat ook uit 75 windturbines en ligt 55 kilometer boven Schiermonnikoog. De locatie kent een constante wind en is onzichtbaar vanaf land.

 

 

Gemini zal meer dan 785.000 huishoudens voorzien van duurzame elektriciteit. Het windpark vermindert de CO2 uitstoot met 1,25 miljoen ton. Daarmee levert het een belangrijke bijdrage aan het realiseren van een onafhankelijke energievoorziening en aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Nederland en Europa.
Siemens levert 150 windturbines voor dit project en zal het onderhoud voor haar rekening nemen.

Siemens biedt jou de mogelijkheid om een verschil te maken voor het milieu, maar ook voor je carrière. Je kunt een (inter)nationale carrière opbouwen in een bedrijf waar mensen, excellentie, innovatie en verantwoordelijkheid centraal staan.

 

In verband met het Gemini project zijn wij op zoek naar Servicemonteurs, Site Lead Managers en Planners.

Siemens is a global leader in offshore wind energy and we want our innovations to make a difference for wind energy projects around the world. For a company like Siemens constant changes provide new challenges and opportunities.

The Gemini offshore wind park is one of the largest wind parks in the world. It is built on the Dutch side of the North Sea, which has a constant powerful wind source and will consist of two parts.The first part with 75wind turbines is situated north of Ameland.The second part also with 75 wind turbines is situated 55 kilometers north of Schiermonnikoog. The location will not be visible from land.
Gemini will provide more than 785,000 households with renewable electricity. Using wind reduces CO2 emissions by 1.25 million tons. This contributes significantly to the Dutch and European goals on sustainability. Siemens will supply 150 wind turbines for this project and it will take care of the maintenance.

Siemens offers you the ability to make a difference not only for the environment, but also for your career. You can build an (inter)national career in a company where people, excellence, innovation and accountability are key.

 

 

In connection with the Gemini project we are looking for Service Technicians, Site Lead Managers and Planners.

 


Momenteel zijn er geen campagnes actief op deze site.